Onze optometristen zijn gespecialiseerd in het opsporen
van oogafwijkingen door middel van speciale metingen. 

Zo’n onderzoek gaat verder dan de reguliere oogmeting. Met betrekking tot uw
visuele klachten kan geadviseerd worden om verder onderzoek of screening.
Dit kan betekenen dat er dieper wordt ingegaan op de samenwerking van de
ogen (binoculair onderzoek) en/of de gezondheid van het oog. 

Wij screenen ook uw ogen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van
suikerziekte (diabetes mellitus), een te hoge oogdruk of wanneer
er een oogziekte in de familie voorkomt. 

 

Optometrisch onderzoek 

We verrichten dit onderzoek als u naast de oogmeting ook de gezondheid van uw oog wilt laten controleren. Zo kan er letterlijk in het oog gekeken worden naar bijvoorbeeld glaucoom, cataract, diabetes mellitus of vroegtijdige defecten van het netvlies. Wij beschikken over een funduscamera  die foto’s maakt van het netvlies.

 Met onze nieuwe apparatuur met OCT techniek kunnen wij een 3D scan van de binnenkant van de oog maken. Zo kunnen we o.a. het netvlies en oogzenuw goed in kaart brengen. Vroegtijdig kunnen we dan eventuele oogafwijkingen constateren zoals glaucoom of macula degeneratie.

 

 

 

Meting in cyclo (gedruppeld) 

Als een meting verricht dient te worden om de sterkte zonder accommodatie(de te leveren inspanning van het oog om scherp te stellen) vast te stellen en zo tot het beste meetresultaat te komen, dan wordt er gedruppeld (30 minuten wachten) en vervolgens een oogmeting gedaan. Meestal wordt dit, na overleg met de optometrist geadviseerd na het uitvoeren van de oogmeting.

  

Binoculair optometrisch onderzoek

De samenwerking van de ogen en de visuele vaardigheden worden beoordeeld
met het bijbehorende advies. Zo wordt er gekeken naar convergentie, oogmotoriek, accommodatie, fusionele reserves en andere testen. Inclusief controle na 2 maanden.

 

 Fundusfoto

Wij maken foto’s van het netvlies ter constatering van netvliesafwijkingen welke kunnen voorkomen bij diabeten, macula degeneratie of hypertensie. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan kunt u ook bij ons een afspraak maken voor de Fundusfoto

 

Myopie Management 

Bijziendheid (myopie) komt steeds vaker voor bij jongeren.
Op dit moment is al een kwart van de 13-jarigen in Nederland bijziend.
Ook de mate van bijziendheid wordt steeds ernstiger. Een bril helpt niet,
omdat dit het risico op verergering niet tegen gaat.

Bijziendheid kan meerdere risico’s met zich meebrengen.
Wij hebben een aantal behandelingen die de bijziendheid kunnen afremmen,
we noemen dit “myopie management”. 

Hiermee kan de bijziendheid zoveel mogelijk worden tegengegaan.
Laat bij ons een oogcheck uitvoeren en controleer of uw kind bijziend is.
 

U vindt alle informatie over bijziendheid bij kinderen op de onze MYOPIE MANAGEMENT pagina